Waarom?

Van 'Direct & Control'...
De manier waarop veel bedrijven hun strategieën en veranderingsinitiatieven vormgeven, weerspiegelt nog steeds een voorspelbare wereld met gestaag groeiende markten: op basis van voorspellingen van marktontwikkelingen worden langetermijnplannen geformuleerd en vertaald naar kortetermijndoelstellingen. Dit zijn op hun beurt weer de richtlijnen voor managers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het plan. Rapportagestructuren en -hiërarchieën zijn bedoeld om (een gevoel van) controle te creëren. Hiërarchieën en praktijken voor de besluitvorming zijn gecentraliseerd in een cascadestructuur van autoriteit en autonomie die afneemt naarmate men zich in de gelederen van de organisatie begeeft. 

Het organiseren voor de controle is minder effectief geworden. Informatieverwerking en besluitvorming nemen te veel tijd in beslag. Ze verminderen het reactievermogen en het aanpassingsvermogen. Daarnaast komt er in een omgeving van 'voorspellen & controleren' weinig creatieve energie vrij, omdat er te veel energie wordt verbruikt door managementprocessen. Verschillende afdelingen en lagen in de organisatie werken vaak los van elkaar, omdat ze apart worden aangestuurd en een eigen set van doelstellingen en prioriteiten hebben. De organisatie opereert vanuit verschillende compartimenten ('silo's') in plaats van als een samenhangend geheel.

Een coherente organisatie is in een continu proces van leren en aanpassen.

...naar 'Sense & Respond'
Wat als bedrijven manieren zouden kunnen vinden om zich te organiseren en samen te werken die de inherente remmingen van hiërarchieën, structuren en rapportagelijnen zouden wegnemen? Wat als de workflows, informatiedeling en (team)structuren zo vloeiend worden dat de organisatie 'als één' gaat bewegen - snel en effectief reageren op marktontwikkelingen, terwijl ze toch het doel en de doelstellingen van het bedrijf blijven volgen? Hoe zou de operatie veranderen als alle onderdelen in de keten van waardecreatie naadloos samenwerken?

Organiseren voor succes
Deze keer vraagt om een heroverweging van hoe mensen in uw organisatie samenwerken, hoe workflows en teams worden gecreëerd die vlotter werken en effectiever kunnen reageren op wat er in de markt en de economie of de maatschappij in het algemeen gebeurt.