Responsiviteit is belangrijker dan het plan

Waar sta jij over vijf jaar?
Een vraag die veel ondernemers, carrièretijgers en topsporters zichzelf stellen is: "Waar wil ik over vijf jaar staan"? Het stellen van deze vraag helpt je om jouw toekomst te plannen en de stappen te zetten die daarvoor nodig zijn. Dat is althans de aanname...

"Life got in the way”"
Toch ken ik maar weinig ondernemers die op enig moment zijn aangekomen op de plaats die zij vijf jaar eerder voor zichzelf hadden bedacht. Er zijn altijd gebeurtenissen en ontwikkelingen die de koers en het resultaat beïnvloeden - zowel positief als negatief. Het leven kwam tussen hen en hun plannen in te staan.

Relatieve waarde
Natuurlijk heeft jouw organisatie een visie. Maar die visie beperkt zich niet tot de tijd. Zij gaat over wat er beter kan in jullie markt, hoe producten en diensten onderscheidend vermarkt kunnen worden, de mogelijkheden van technologie, nieuwe waardeproposities. En bij die visie hoort een ambitie. Noem het een missie: marktleiderschap, het meest innovatieve bedrijf, de beste werkgever. Noem het maar op. Het is goed om die ambitie "SMART" te maken(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). Dat is je potentieel! En mensen zullen er enthousiast van worden. Maar het antwoord op de vraag "Waar wil je dat de organisatie over vijf jaar staat" heeft een relatieve waarde. Bijvoorbeeld, als jij een ambitieuze horecaondernemer bent die in het voorjaar van 2020 jouw restaurant wilde openen. Of iemand die voor ogen had om zijn online merk van consumentengoederen in dezelfde periode te openen. In beide gevallen heeft het strategisch plan niet veel zin meer - voor de ene ondernemer kan de COVID 19-uitbraak een faillissement betekenen, de andere groeit sneller dan hij had voorzien. Hoe dan ook: voor beide ondernemers betekent het nu een antwoord vinden op de omstandigheden en gebeurtenissen. Met andere woorden: het gaat erom responsief te zijn. Ofwel door je businessmodel te veranderen - maaltijden aan huis bezorgen en de processen en logistiek daarvoor inrichten - ofwel door te investeren in het opschalen van je operatie en een oplossing te vinden voor het financieringsprobleem dat daardoor ontstaat.

De stip aan de horizon versus nu...
Het ondernemersleven zit vol met onverwachte gebeurtenissen en ontwikkelingen, zowel kansen als bedreigingen. Maar wat is dan belangrijker? Zo goed mogelijk inspelen op gebeurtenissen en ontwikkelingen? Of het vasthouden aan die "stip aan de horizon"? Het antwoord is natuurlijk: de best mogelijke reactie op dit moment. Want dat is waar de toekomst van jouw bedrijf van afhangt!

Zaken doen in het huidige moment
Geen enkel bedrijf kan zich iets anders veroorloven: als de realiteit jouw onderneming "overkomt", is reactievermogen vereist. Want ondernemen en managen doe jij in het hier en nu. Door te reageren en te anticiperen op verandering. Door te verbeteren en te innoveren. En dat brengt jou en jouw organisatie ergens. Heel vaak is dat niet op het vooraf bepaalde eindpunt. De reis blijkt belangrijker te zijn. En als jij in staat bent om er op die manier naar te kijken en jouw organisatie mee te nemen, wordt de reis ook een stuk leuker en avontuurlijker. Vol met onverwachte meevallers.

John Lennon zong ooit: "Life is what happens to you while you’re busy making other plans." Dat geldt niet voor Responsieve Organisaties. Zij laten zich natuurlijk inspireren door hun ambities en strategie. Maar die zijn niet in steen gebeiteld. Zoals Daniël Ropers, voormalig algemeen directeur van Bol.com, het verwoordde: "Reageren op verandering is echt belangrijker dan het volgen van een plan!" ('The Responsive Entreprise', door Rini van Solingen en Vikram Kapoor, Uitgeverij Boom, 2016).

Moving As One Logo

Wil jij meer weten over moeiteloos veranderen en wat wij voor jou kunnen betekenen?

Vul dan onderstaand formulier in. Wij reageren binnen één werkdag. In de tussentijd kunt je onze gratis Whitepaper 'Responsieve Organisaties' downloaden.