Aan de slag, maar hoe? - deel één

In responsieve organisaties hoeft verandering niet te worden gemanaged - verandering vindt organisch plaats. Dat komt omdat medewerkers in responsieve organisaties sterk verbonden zijn door een overtuigende visie en missie. Daarbij is men zich sterk bewust van de rol en het potentieel van het bedrijf in zijn ecosysteem. Maar hoe creëer je nu de juiste dynamiek die ervoor zorgt dat mensen gemotiveerd met elkaar in beweging komen?

Good vibes
De Visie en Missie van jouw organisatie zijn vastgesteld. Die beschrijven waarom jouw bedrijf bestaat en wat het wil bereiken. Beknopt, inspirerend en makkelijk te onthouden. Zij zijn gedeeld met jouw organisatie en stakeholders. De feedback is uitstekend: mensen zijn erdoor geraakt...en wat nu?

Hoe krijgen we de zaak in beweging?
De vraag voor veel leidinggevenden is dan ook hoe zij hun organisatie in beweging kunnen krijgen en een responsieve organisatie kunnen bouwen. Net als bij zoveel in het leven begint dit met de eerste stappen en die kunnen dus maar beter in de goede richting zijn.

Mensen laten gedijen

Duidelijkheid
Dat begint met duidelijkheid voor ieder team: hoe draagt dat bij aan de visie, missie en doelstellingen van de organisatie? Wat is hun primaire functie en wat zijn de doelstellingen?   

Dat lijkt eenvoudig. Toch ervaren veel teams een gebrek aan duidelijkheid op dit punt. Dat komt omdat mensen vaak moeite hebben om het grotere geheel te begrijpen en hoe hun team daarin met de uitdagingen om kan gaan. Bijvoorbeeld: in tijden van onrust in de markt en veranderingen kunnen verkoopafdelingen worstelen met de vraag welke product-marktcombinaties zij prioriteit moeten geven en waarom. Als dat niet duidelijk is, zullen de sales professionals het moeilijk vinden om als één geheel te opereren en effectief te zijn. Hier is een rol voor leiderschap om te helpen om dat duidelijk te maken, zodat het team effectieve beslissingen kan nemen.

Iedereen op de juiste plaats
In de sport kan een speler die niet goed speelt beslissend zijn voor een slechte team prestatie. In bedrijven is het hetzelfde, ook al merk je het niet altijd direct. Daarom wil je er zeker van zijn dat elk individu tot zijn of haar recht komt en het beste van zijn of haar mogelijkheden inbrengt. Dat is de win-win. Om dit te kunnen bereiken, is er inzicht nodig in hoeverre ieder mens goed past bij zijn of haar werk en het team. Dit komt neer op het beantwoorden van vier vragen:

  1. doen mensen wat zij willen doen? Het gaat om het afstemmen van hun persoonlijke missie en doelstellingen op die van het team en de hele organisatie. Mensen die niet tevreden zijn met wat ze doen, verhogen frictie en stress in hun team.
  2. doen zij wat zij kunnen ? Met andere woorden: komen hun vaardigheden, capaciteiten en potentieel overeen met hun werk? Je wilt mensen niet te weinig uitdagen, want dan gaan zij zich vervelen. Je wilt hen ook niet overbelasten, want dat zorgt weer voor te veel stress. Mensen moeten precies goed worden uitgedaagd, zodat ze geïnspireerd zijn en de energie hebben om ervoor te gaan.
  3. stelt de organisatie hen in staat zich te concentreren op hun werk? Dit lijkt een voor de hand liggende factor, maar in veel organisaties raken mensen voortdurend afgeleid. Bijvoorbeeld vanwege een dominante vergadercultuur of onduidelijke prioriteiten.
  4. weet iedereen hoe ze het doen, en hoe zij kunnen groeien en leren? Feedback moet continu zijn en niet beperkt blijven tot een jaarlijkse beoordelingssessie. Feedback moet mensen motiveren doordat zij weten hoe zij presteren. En constructief doordat zij leren van dingen die niet volgens plan zijn gegaan. 

Specifiek deze vier factoren - willen, kunnen, focus en feedback - zijn belangrijk omdat aangetoond is dat die mensen in een staat van flow brengen (zie: Flow: The Psychology of Optimal Experience, Mihaly Csikszentmihalyi, 1990).

Begrijp waar iedereen zich bevindt
Het proces waarin in kaart wordt gebracht of iedereen tot zijn of haar recht komt, heeft een positief effect op de teamdynamiek en interactie tussen de mensen in jouw organisatie. Dat komt omdat er een breder bewustzijn ontstaat waarin de mensen, via de visie en missie van de organisatie, worden verbonden met elkaar. Daarbij ontstaat voor jou en de managers in jouw organisatie een goed begrip hoe jullie de mensen geholpen kunnen met hun ambities, afgestemd op de organisatie.

Teamdynamiek
Het creëren van duidelijkheid voor elk team en het beoordelen in hoeverre iedereen op zijn of haar plek zit, zijn de eerste en noodzakelijke stappen in het creëren van een responsieve organisatie.

Als de teams eenmaal compleet zijn en ieders rol duidelijk is, is het tijd om te kijken naar de teamdynamiek. Dat is waar de blog van volgende week over gaat. 

Wil jij meer weten over moeiteloos veranderen en wat wij voor jou kunnen betekenen?

Vul dan onderstaand formulier in. Wij reageren binnen één werkdag. In de tussentijd kunt je onze gratis Whitepaper 'Responsieve Organisaties' downloaden.